Týden pro
wellbeing ve škole

13.–20. února 2024

Několik desítek organizací z celé České republiky se spojilo!

Protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvíjet svůj potenciál. Protože duševní zdraví je základ. Protože děti, které jsou spokojené, se také mnohem lépe učí.

ilustrace_header

Více o tématu wellbeingu na školách naleznete na stránkách wellbeingveškole.cz

Zapojené školy a organizace

ilustrace_mapa
 • Aisis
 • Akademie Libchavy
 • Anreva Solution
 • Asociace pracovníků PPP
 • Asociace krajských vzdělávacích zařízení
 • Asociace lesních MŠ
 • Asociace předškolní výchovy
 • Asociace ředitelů základních škol ČR
 • Asociace výchovných poradců
 • CEDU – Centrum pro demokratické učení
 • Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice
 • Centrum Locika
 • Centrum sociálních služeb Praha
 • Člověk v tísni
 • Česká rada dětí a mládeže
 • Česká středoškolská unie
 • Česká školní inspekce
 • DOBRONAUTI
 • Dům zahraniční spolupráce
 • DYS centrum Praha
 • EDUin
 • Ekocentrum Koniklec
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
 • Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney
 • IQ Roma servis
 • Institut pro Inovativní vzdělávání
 • Jednota školských informatiků
 • JOB
 • Jules a Jim
 • Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace
 • Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín
 • Lipka – školské zařízení pro EV vzdělávání Brno
 • MAP ORP Uherské Hradiště
 • MAP Tišnov
 • MAP vzdělávání ORP HK
 • MAPIV Vsetínsko
 • MAS Českomoravské pomezí
 • MAS Hlučínsko
 • MAS Horní Pomoraví 
 • MAS Jižní Slovácko
 • MAS Krajina srdce
 • MAS Labské Skály
 • MAS Opavsko
 • MAS Pomalší
 • MAS Rozkvět / MAP IV Vzdělávání
 • MAS svatého Jana z Nepomuku
 • MAS Šumavsko
 • META
 • Měníme osnovy
 • Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
 • Nadace Blížksobě
 • Nadace České spořitelny
 • Nadace O2
 • Nadace Proměny Karla Komárka
 • Nadace RSJ
 • Nadace Sirius
 • Národní pedagogický institut
 • NESEHNUTÍ
 • NF Eduzměna
 • Nevypusť duši
 • NS MAS
 • Otevřené zahrady Jičínska
 • Otevřeno
 • PAQ Research
 • Pomáháme školám k úspěchu
 • Replug me Education
 • SCHOLA EMPIRICA
 • Skautský institut
 • SKAV
 • Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
 • Society for ALL
 • Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
 • SSEV Pavučina
 • Step by Step ČR
 • Středisko ekologické výchovy SEVER
 • Učitel naživo
 • Učitelská platforma
 • Vysočina Education
 • Vzdělávací centrum TEREZA
 • Začni učit!
logo_Tyden-pro-wellbeing-ve-skole_DVA_RADKY_BILA

Konference
pro wellbeing ve škole

20. února 2024 9.00–17.00

Centrum současného umění
DOX / Praha

ZAHRANIČNÍ HOSTKA:

Sharon Anne Hoover
University of Maryland

Sharon A. Hoover, Ph.D. je klinickou psycholožkou a profesorkou na Lékařské fakultě Univerzity Maryland a také ředitelkou Národního centra pro podporu duševního zdraví ve školách a Centra pro bezpečné a podporující školy. Dlouhodobě spolupracuje s ministerstvy školství a zdravotnictví v USA i zahraničí ve vzdělávání lídrů v oblasti systému podpory duševního zdraví a léčby traumatu a je také spoluautorkou programu TeacherWISE Centra pro wellbeing ve školním prostředí, kterým se i my často inspirujeme.

Sharon Hoover

Akce organizací

Proč wellbeing ve škole?

Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

ilustrace_2
Kontakty

PRODUKCE

Lenka Drchotová
702 052 170
lenka.drchotova@partnerstvi2030.cz

PR, MÉDIA

Nika Mazániková
732 427 243
nika.mazanikova@partnerstvi2030.cz

ŠKOLY

Klára Červinková
734 732 643
klara.cervinkova@partnerstvi2030.cz

Finanční partneři

logo_Nadace-CS
logo_Blizksobe
logo_RSJ_Foundation

Záštita

logo_MSMT
2.eko trans logo

Mediální partneři

2.eko trans logo
2.eko trans logo
logo_MSMT
logo_MSMT

Wellbeing ve školách podporujeme v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+. Naším cílem je zlepšení učení dětí a snižování nerovností v českých školách.