Kampaň na sítích: Wellbeing ve škole a genderově citlivé vzdělávání (NESEHNUTÍ)

NESEHNUTÍ se v rámci týmu F*ÉRA věnuje genderově citlivému vzdělávání. Genderově citlivé vzdělávání vnímá jako úzce propojené s tématem wellbeingu ve školách a hlavními principy, o které se opírá, jsou rovnost, respekt a možnost naplnit svůj potenciál pro každou*každého ze studujících.

Genderově citlivému vzdělávání včetně prevence genderově podmíněného násilí se NESEHNUTÍ věnuje díky podpoře Norských fondů v rámci projektu You*th on-line: Prevence násilí (nejen) na sítích. V rámci tohoto projektu na výstupech spolupracuje přímo se studujícími středních škol, setkává se s nimi a do výstupů samotných se tak propisují jejich hlasy a potřeby.

Právě spolu se studujícími středních škol připravilo NESEHNUTÍ také kampaň na sociální sítě, která propojuje téma oblastí wellbeingu a genderu a v rámci které volá po přístupu k jednotlivým oblastem wellbeingu ve školách pro všechny bez rozdílu.

Kampaň můžete sledovat na FB NESEHNUTÍ a na IG ferajefer.

Více o tom, proč se nebát genderově citlivého vzdělávání se dočtete ZDE.

22 - Tydenprowellbeing.cz 23 - Tydenprowellbeing.cz 24 - Tydenprowellbeing.cz 25 - Tydenprowellbeing.cz