Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Chtít se učit je přirozené (SKAV a EDUin)

V rámci Týdne pro wellbeing ve škole Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) přichystala kulatý stůl s překvapením, který uvidíte v úvodu živého vysílání. Na něj naváže odborná diskuze, která se bude věnovat rozvoji vnitřní motivace ve školním prostředí.

„Děti se rodí se schopností učit se novým věcem. Je to jejich biologická potřeba, vnitřní pohon jejich celkového rozvoje. Během prvních několika let života se naučí chodit, mluvit, navazovat vztahy s ostatními lidmi a spoustu dalších věcí potřebných pro jejich život.

To vše bez vyučování nás dospělých, ale jakoby samy od sebe. Prostřednictvím nápodoby, prozkoumávání a hry vyrůstají do společenství lidí, do kterého se narodily, a osvojují si jeho kulturu.

Tato touha učit se novým věcem se nevypne v šesti letech, když jdou děti do školy, ani v osmnácti letech, kdy se z nich stanou dospělí. Vnitřní motivace k učení, a stejně tak k práci a jakékoli další činnosti, vyvěrá z potřeb jednotlivce, je motorem, hnací silou učení. Pro udržení a posilování vnitřní motivace je třeba naplňovat tři základní rysy učení:

Smysluplnost prováděné činnosti, učení nebo práce. Vnitřní motivaci k učení brání, když se učíme něco, čehož smysl a důležitost nenahlížíme.

Autonomie, tj. možnost samostatně řídit své učení, práci a život, možnost rozhodovat co, kdy, jak a s kým budu dělat. Vnitřní motivaci k učení potlačuje, když děti (i dospělí) musejí stále plnit úkoly a zadání někoho jiného.

Osobní mistrovství, tj. možnost se zlepšovat, něco pro sebe uspokojivým způsobem zvládnout, být v něčem dobrý. Vnitřní motivaci k učení snižuje, když se ničemu nemáme možnost věnovat do hloubky – když se pořád pouze povrchně seznamujeme s nějakou látkou či činností a vrhneme se hned na další, dříve než jsme si tu první mohli osvojit.“

  • Jakou roli hraje vnitřní motivace v procesu učení?
  • Jak v dětech a mladých lidech rozvíjet přirozenou potřebu učit se novým věcem?
  • Jak v nich budovat důvěru, že v učení uspějí?
  • Věnujeme ve školách dostatečnou pozornost vnitřní motivaci?
  • Jaké jsou bariéry vnitřní motivace, jak tyto bariéry překonávat?

Termín: 15. 2. 2024, 14.00-16.00

Odkaz na připojení a podrobné informace najdete na webu ZDE.