Seminář: Komunikace s manipulátorem (Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice)

Poslání a cíle organizace CCV

  • Zachování co nejširší dostupnosti aktivit DVPP s rovnou příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje.
  • Směrování vzdělávací nabídky dle vytyčených obsahových priorit v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Pardubického kraje.

Obětí manipulace se můžete stát kdykoliv. V semináři se seznámíte s podrobnou charakteristikou manipulátora a se Shostromovou typologií manipulátorů, ale také s pozitivní manipulací, kterou používají některé obory. Seznámíte se s postupy, jak manipulaci rozpoznat. Popíšeme a vyzkoušíme si techniky, které vám pomohou se manipulaci ubránit a nestat se tak její obětí.

Termín: 14. 2. 9.00-15.00, prezenčně

Podrobné informace k semináři ZDE.