Seminář: Mentorský workshop kariérového poradenství (Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice)

Poslání a cíle organizace CCV

  • Zachování co nejširší dostupnosti aktivit DVPP s rovnou příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje.
  • Směrování vzdělávací nabídky dle vytyčených obsahových priorit v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Pardubického kraje.

Mentorský workshop je určen pro pedagogické a vedoucí pracovníky a pracovnice škol Pardubického kraje. Setkání je zaměřeno na rozvoj profesních dovedností souvisejících s kariérním poradenstvím ve škole. Účastníci a účastnice budou mít možnost sebepoznávacími zážitkovými aktivitami, zkoušením si konkrétních kreativních technik a jejich rozborem načerpat mnoho inspirace pro svou praxi. Na základě uvědomění si sebe sama, poznání svých silných stránek, hodnot, potřeb a na základě zjištění, jak mne vidí ostatní, si může každý jedinec vybudovat systém opatření a postupů, které budou pravidelně a efektivně podporovat jeho osobní wellbeing. Představené aktivity lze využívat i pro realizaci workshopů skupinového poradenství pro žáky / kolegy, a tím přispívat ke zlepšení celkového wellbeingu a klimatu třídy a celé školy.

Termín: 20. 2. 2024, 13.00-17.00

Více o semináři se dozvíte na webu ZDE.