Seminář: Sebevražedné chování (Informační a poradenské centrum ZČU)

Setkáváte se ve třídách se smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, mlčením, studem…? Narážíte na ně i ve sborovně nebo ve vlastním těle? Nevíte, co s tím? Vědomá práce s vlastními emocemi je součástí péče o vlastní wellbeing.

Informační a poradenské centrum ZČU v rámci projektu Vzděláváním k duševnímu zdraví pořádá celou řadu seminářů dotýkajících se těchto témat. Na Týden pro wellbeing ve škole připadá téma sebevražedného chování. Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se sebevražednými tendencemi u žáků a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole nebo tomu chtějí předcházet.

Kurz zároveň disponuje prostorem pro vzájemné sdílení.

Přihlašovat se můžete ZDE.

Rozšiřující podklady naleznete ZDE.