Seminář: Využití hudby při práci s dětmi: s hudbou spolu (Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace)

Další z řady seminářů pro vás připravil Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace, který na svých stránkách píše: Prostřednictvím široké nabídky a realizace kvalitních vzdělávacích programů napříč obory chceme prohlubovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti pracovníků škol a školských zařízení či je minimálně motivovat k cílenému, systematickému vzdělávání a dalšímu profesnímu rozvoji.

 

Snimek obrazovky 2024 02 10 v 10.51.36 - Tydenprowellbeing.cz

 

Seminář je zaměřený na hry a techniky s hudbou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme se věnovat propojení hudby s pohybem, hudebními nástroji, hlasem i dalšími technikami. Získané poznatky mohou pomoci zorientovat se v hudební speciálněpedagogické podpoře u zmíněné cílové skupiny a současně sloužit jako inspirace k práci s dětmi bez postižení. Dozvíte se, jakým způsobem může hudba citlivě ovlivnit mnohé. V této souvislosti se také dotkneme tématu muzikoterapie, muzikofiletiky a dalších expresivních přístupů. Seminář je veden prožitkovou formou s ohledem na teoretické a metodické zásady, se kterými budou účastníci seznámeni. Předchozí hudební schopnosti a dovednosti nejsou nutné!

Termín: 15. 2. 2024, 9.00-15.30

Více o semináři se dozvíte ZDE.

logo - Tydenprowellbeing.cz