Seminář: Wellbeing – Rozvíjení resilience žáků v přístupech orientovaných na řešení (KVIC Nový Jičín)

Někteří žáci se potýkají s tím, že již ráno se jim nechce vstávat a jít do školy. Jak tedy motivovat a povzbudit sám sebe? Jak v sobě objevit zdroje (to, co má žák v sobě k dispozici, své schopnosti, dovednosti, zkušenosti, potenciál, silné stránky, pozitivní vzpomínku, vše, co mu pomáhá překonávat a zvládat situace a překážky). Objevit cestu k posílení vnitřní motivace, umění zdolávat překážky, mít odvahu vystoupit ze své komfortní zóny, přijmout zodpovědnost za své myšlenky, emoce a jednání, rozhodovat se, vyjednat si pro sebe uspokojivé podmínky s respektem k okolí.

To také souvisí s kladným vnímáním sebe sama, rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé situace, se kterými se žák setkává (jak sám sebe podpořit, když žák zažívá nesnáze v oblasti vztahů, školních výsledků). Škola je bezpečným místem pro rozvíjení psychické odolnosti žáků.

Seminář je obsahově postavený na principech rozvíjejících řešení: vize/přání/žádoucí změna/preferovaná budoucnost + zdroje (co je k dispozici pro dosažení žádoucí změny) + přínosy žádoucí změny (posílení vnitřní motivace ke změně) + podpora (mapování, kdo a co může podpořit žáka v žádoucí změně) + konkrétní kroky ke změně + udržitelnost změny (změna jako součást každodenního života).

Termín: 20. 2. 2024, 8.30-15.30

Více o semináři se dozvíte ZDE.