Webinář: Co mě naučily děti (Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice)

Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice pro vás na 15. 2. připravilo on-line seminář o rozsahu pěti hodin o tom, jak je důležité dětem naslouchat a pozorovat je, abychom pochopili jeho sociální citlivost, vciťování, porozumění, přátelství, úctu, toleranci, získávání schopnosti řešit mezilidské vztahy. Jak dítě předškolního věku poznává a vytváří si stále složitější vztahy ke všemu, co ho obklopuje, jak vidí svět a dění v něm. Seminář i o tom, co si z dětského světa může vzít dospělý , a jak díky tomu může být jeho spolupráce s dětmi nejen plná souznění, ale i pro něj obohacující.

Lektoruje: Lena Freyová Banszel

Více se dozvíte na webu.