Webinář: Podpora vícejazyčných dětí v MŠ a spolupráce s rodiči (setkání pro AP) (META)

META je nevládní nezisková organizace, která od roku 2006 podporuje vícejazyčné děti a žáky a osoby s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Školám, ve kterých se vícejazyčné děti a žáci vzdělávají, nabízí metodickou podporu, poradenství, akreditované vzdělávání i semináře na míru a materiály do výuky. 

Online setkání pro všechny asistentky a asistenty pedagoga se zaměří na sdílení zkušeností, dobré praxe i praktických ukázek a tipů, jak podporovat vyučující při práci s vícejazyčnými dětmi v MŠ.

Setkání povede Kristýna Chmelíková, metodička a odborná pracovnice pro MŠ z METY.
O svoji zkušenost se podělí Ivanna Ihnatiuk (dvojjazyčná asistentka pedagoga z MŠ, Praha) a Zilya Valková (asistentka pedagoga v MŠ, Praha).

Setkání se koná v rámci projektu, který je realizován za technické a finanční pomoci UNICEF v rámci pracovního plánu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Termín: 14. 2. 2024, 15.00-17.00

Více o webináři se dozvíte na webu ZDE.