Webinář: Wellbeing a odolnost v době digitálních technologií (Jules a Jim)

Jules a Jim, je nestátní nezisková organizace, která se věnuje primární prevenci a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v Praze a Středočeském kraji. Poskytují programy a služby školám, jsou certifikovanou a akreditovanou organizací. Zaměřují se na co nejvyšší odbornost a profesionalitu jejich lektorů a programů, sledují vývoj v oblasti primární prevence a zohledňují aktuální témata v jejich programech.

Webinář Labyrint sítě a ráj srdce je ochutnávkou nového online kurzu, který v únoru zpřístupní zdarma široké veřejnosti. Interaktivní kurz poskytuje komplexní podporu pro to, jak děti vést k zdravému užívání obrazovek, a jak podporovat obecně zdravý osobnostní růst. Dává konkrétní návody a poskytuje přehled zdrojů pro kyberprevenci. Kurz je založen na příbězích a součástí jsou i ukázky dialogů účinné kyberprevence. Na webináři představí na základě příběhu Toma, který hraje digitální hry, koncepci wellbeingu, na které je kurz postaven. A vysvětlí, jak u dětí podporovat odolnost a jak rozvíjet další dovednosti, které jsou nutným předpokladem bezpečného a přínosného užívání online prostředí.

Termín: 16. 2. 2024, 16.00-17.30

Více o webináři se dozvíte na webu.