Webinář: Wellbeing vícejazyčných dětí: Potřeby, podpora a praktické tipy (META)

META je nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci. Formou sociální služby pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Realizuje kurzy češtiny různých formátů. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Jejich dlouhodobým cílem je zajistit plynulý integrační proces, během kterého se žákům, kteří pocházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí, dostává odpovídající podpory ukotvené v českém vzdělávacím systému. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáhají rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

K Týdnu pro wellbeing ve škole se připojili s webináři na téma: Wellbeing vícejazyčných dětí: Potřeby, podpora a praktické tipy

Interaktivní webinář bude zaměřen na podporu wellbeingu vícejazyčných dětí v mateřských a základních školách. Představíme specifické potřeby těchto dětí a zkoumáme, jak mohou pedagogové a pracovníci škol přispět k jejich celkovému rozvoji. Během webináře budeme diskutovat o klíčových odlišnostech v potřebách vícejazyčných dětí a dětí s migrační zkušeností ve srovnání s ostatními žáky.

Termíny: 16. 2. 2024, 10.00-12.00 a 19. 2. 2024, 15.00-17.00

Více o tom, jak se přihlásit a účastnit se dozvíte ZDE.

IS wellbeing 1 - Tydenprowellbeing.cz