Videozáznam: Panel téma wellbeing studujících

  • Josef Dvořák, Gymnázium Polička
  • Angelika Gergelová, Unie rodičů
  • Zita Krotká, studentka gymnázium Jihlava
  • Marie Salomonová, Nevypusť duši
  • Irena Smetáčková, Pedagogická fakulta UK
  • Jitka Svátková, ApPPP

Moderuje: Dana Pražáková, ČŠI