Workshop: Vzdělávací program PeaceJam / Mírový Džem

Vzdělávací program PeaceJam nabízí kvalitní obsah pro průřezová témata a třídnické hodiny pro I. stupeň ZŠ a občanskou nauku pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Na I. stupni ZŠ je možné jej využít pro naplnění oblastí průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Cílem je rozvíjet u žáků od 6 do 18 let jejich sociálně emoční dovednosti, kritické myšlení, posílit schopnost vyhledávat a ověřovat informace, rozšířit povědomí o nenásilných přístupech při řešení konfliktů.

Program inspiruje žáky na cestě k sebepoznání a respektu k ostatním skrze příběhy ze života laureátů Nobelovy ceny míru. Pomáhá jim při rozvíjení talentu a vlastní individuality, motivuje k získávání vědomostí a povzbuzuje k nápadům na pozitivní změny v jejich okolí.

Celou prezentaci si můžete stáhnout ZDE.