Videozáznam: Wellbeing v mezinárodních šetřeních: Josef Basl / ČŠI

S celkovou spokojeností učitelů pozitivně souvisí míra participace mezi zúčastněnými stranami a možnost aktivně se zapojit do rozhodování o aktivitách a směřování školy.

Jako vhodné opatření se jeví budování prostředí, v rámci kterého dostanou učitelé možnost vyjadřovat se k návrhům vedení školy či alespoň částečně budou moci rozhodnutí ovlivňovat.

Nestihli jste celou prezentaci Josefa Basla nebo si ji chcete poslechnout ještě jednou? Pusťte si odkaz níže.

Celou prezentaci si můžete stáhnout ZDE.