Centrum LOCIKA je jedním z odborných partnerů zapojených do pracovní skupiny Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+, která je iniciátorem celého Týdne pro wellbeing ve škole.

Centrum LOCIKA pro vás připravilo to, co umí výborně: 3 skvělé infografiky zaměřené na oblast zvládání emocí a na práci s nimi. Zatímco první dvě infografiky jsou zaměřené spíše na wellbeing dětí, třetí je aplikovatelná i na mladé lidi, vyučující či jiné dospělé. Vyvěste si infografiky do tříd, na chodby, do sborovny i doma na ledničku.

1 scaled - Tydenprowellbeing.cz
2 scaled - Tydenprowellbeing.cz
3 scaled - Tydenprowellbeing.cz

V Centru LOCIKA pro vás připravili také průvodní slovo:

Milí učitelé, milé učitelky,

moc nás těší, že se téma wellbeingu stává běžnou součástí života dospělých i dětí. Centrum LOCIKA se proto hrdě připojuje k týdnu pro wellbeing ve škole. Níže najdete tři infografiky Centra LOCIKA, které jsme pro vás k tomuto tématu vybrali. Uvádíme také pro inspiraci další zdroje, které obsahují informace, jak ve škole přispívat k vytváření bezpečného prostředí.

12 tipů, jak pomoct žákům mít emoce pod kontrolou je primárně určen vám učitelům jako podpora pro práci ve třídě.

Když se ve škole nemohu soustředit, mám starosti, strach nebo zlost je vytvořen především pro mladší děti, zejména na prvním stupni a seznamuje žáky a žákyně s tím, co je možné ve škole dělat v případě psychické nepohody.

Jak pracovat s emocemi jsme připravili pro starší studující na druhém stupni a přináší jednoduché rady, díky kterým se mohou žáci vypořádat s náročnými emocemi.

Další způsoby, materiály a inspirace k podpoře wellbeingu ve škole:

Bubnovačka: preventivní akce upozorňující na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Pro školy je připraven ke stažení preventivní program pro první a druhý stupeň, součástí je i metodika. Letos se bude Bubnovačka konat 19. listopadu. Preventivní program je se žáky možno realizovat kdykoli během školního roku. Přihlášku a další podrobnosti najdete na webu.

Podcast pro pedagogy Nebuď na to sám – Odborník odpovídá: Odborníci odpovídali na nejčastější otázky pedagogických pracovníků týkající se násilí v rodině. Výsledkem jsou praktické postupy pro řešení domácího násilí v kontextu českých škol. K poslechu na YouTube i Spotify Centra LOCIKA.

Program Škola – místo bezpečí a pomoci: Balíček poskytující školám a jejich pracovníkům komplexní podporu tak, aby mohli včas identifikovat a koordinovat psychosociální pomoc dětem, které jsou ohrožené násilím v rodině.

Kompletní podklad od Centra LOCIKA v PDF si můžete stáhnout ZDE.

Co je Centrum LOCIKA?

Nezisková organizace poskytující pomoc dětem zasaženým násilím v rodině. Naším hlavním cílem je, aby dětství bez násilí přestalo být heslem a stalo se pro většinu dětí v České republice žitou realitou. LOCIKA sídlí v Praze, ale díky chatu Dětství bez násilí pomáhá distančně dětem z celé ČR.

Navrh bez nazvu 159 - Tydenprowellbeing.cz