Jeden z odborných partnerů Partnerství pro vzdělávání 2030+ Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney pro vás připravil pracovní listy pro oba stupně ZŠ, které se tematicky a principiálně opírají o učebnice MY JSME SVĚT napsaných pod vedením sestry Cyril a adaptovaných pro české prostředí. Tyto infografiky se zaměřují zejména na oblasti emočního a sociálního wellbeingu. Nabízejí studujícím i vyučujícím příležitost zabývat se systémem hodnot, vztahem sám k sobě a ke svému okolí. 

Navrh bez nazvu 16 scaled - Tydenprowellbeing.cz

Na rozdíl od učebnic jsou tyto pracovní listy vytvořené pro projekt Naproti určeny dospělým/vzdělavatelům a vzdělavatelkám. Povedou vás při tvorbě programů s dětmi. Můžete je dále tvarovat a upravovat podle potřeb dětí a mladých lidí, věnujte ale prosím pozornost popisu jednotlivých forem práce (fází) a jejich smyslu, které najdete na úvodní stránce. 

Pro soustavnou práci s učebnicemi My jsme svět a tématy v nich zpracovanými je třeba absolvovat dvoudenní kurz

  • Tyto listy berte prosím jako ochutnávku a možnost vyzkoušet si, jak využití různých fází hodiny posílí téma, vazby mezi dětmi i efektivitu práce. 
  • Organizace Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney ocení také vaši zpětnou vazbu. Kontakty naleznete ZDE
  • Prezentaci zaměřenou na kurzy, které HVCM pořádá naleznete ZDE. 

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney podporuje komunitu učitelů hodnotového vzdělávání, publikuje články a podcasty a pomáhá vytvářet vrstevnické a dobrovolnické programy, které přináší dětem a mladým lidem uvědomění vlastní moci měnit svět kolem sebe.

Navrh bez nazvu 18 scaled - Tydenprowellbeing.cz