Pokud se chcete do Týdne pro wellbeing ve škole zapojit v rámci celé školy, můžete zvolit jednu z aktivit, které jsme pro vás připravili přímo pro tento účel tak, aby byly nenáročné, kreativní a zároveň dávaly možnost pořídit audiovizuální materiál, který můžeme my nebo vy zveřejnit a ukázat tak, že téma wellbeingu a duševního zdraví studujících i vyučujících považujete na vaší škole za důležité.
  • Zahájení dne společnou snídaní

Dobrý den začíná dobrou snídaní. Společnou snídani můžete uspořádat s kolegy a kolegyněmi v pedagogickém sboru, ve formátu společné snídaně třídního učitele nebo učitelky a jeho třídy nebo jako otevřenou snídani, které se mohou kromě pracovníků či pracovnic školy a studujících zúčastnit rodiče.  

  • Fialová barva oblečení

Fialová je barvou duševního zdraví. V rámci Týdne pro wellbeing se můžete se svou třídou na jednu hodinu, den nebo celý týden obléknout do fialové a vyfotit se a fotografii sdílet. Výzvu ke sdílení fotek ve fialovém oblečením budeme komunikovat také k veřejnosti prostřednictvím kampaně, kterou vyhlásí Nevypusť duši na svém instagramovém účtu a ostatní organizace ji budou šířit na svých sociálních sítích. Nezapomeňte proto označit #tydenprowellbeing a @nevypustdusi.  

  • Výtvarné či jiné kreativní zpracování symbolu wellbeingu 💜 srdce v dlaních

S žáky se můžete ve výtvarné/pracovní výchově nebo ICT věnovat kreativnímu ztvárnění symbolu wellbeingu, kterým je srdce v dlaních. S vytvořeným symbolem (nebo symboly) se můžete vyfotit nebo jimi označit vchod školy, relaxační místo nebo jej umístit na webové stránky a sociální sítě školy.

Symboly srdce v dlaních pro inspiraci si můžete stáhnout a vytisknout ZDE

  • Zařazení pohybových aktivit zlepšujících soustředění (tzv. brain breaks)

Polehávají vaši žáci na lavicích, je pro ně těžké se soustředit nebo je vaše třída jako pytel blech? Ať tak či tak, žákům pomohou pravidelné krátké pohybové aktivty, které jim umožní obnovit koncentraci a podpoří další funkce jejich mozkové kůry. Když je mozek přetížený, pomáhá mu pohyb. S žáky si můžete vyzkoušet tzv. “brain breaks” neboli přestávky pro mozek. Jsou to krátká (cca 3-minutová) pohybová cvičení s hudbou.  Jejich pravidelné zařazování zlepšuje učení a snižuje výskyt náročného chování. Jako každá novinka, i zařazení brain breaks zprvu vyvolá rozruch, ale s pravidelným opakováním přinesou požadovaný účinek.

TIP: Cvičte společně s žáky, i vám bude po cvičení lépe a podpoříte tím účinky cvičení na žáky.  

Nabídku cvičení pro mladší i starší žáky naleznete zde:

Banana Banana Meatball Song | Songs For Kids | Dance Along | GoNoodle – YouTube

Wake Up! | Acivities For Kids | Exercise | GoNoodle – YouTube    

„Ka-Pow!“ Superhero Dance 💥🦸🏻‍♂️ Super Hero Brain Break | Danny Go! Songs for Kids – YouTube

Wake Up! | Acivities For Kids | Exercise | GoNoodle – YouTube

  • Můj oblíbený předmět nebo talisman

Třídní učitel a žáci a žákyně jeho třídy si do školy přinesou a vzájemně si představí svou oblíbenou hračku/předmět/talisman. Mohou sdílet i příběh, jak k předmětu přišli a proč je pro ně tak důležitý. Po vzájemném představení oblíbených předmětů je dobré domluvit si se studujícími pravidla, aby je manipulace s nimi nerušila při učení. 

Pokud budou studující chtít, můžou si oblíbený předmět do školy nosit celý týden. 

TIP: Můžete se s dětmi a studujícími domluvit, že si svůj oblíbený předmět mohou do školy přinést v důležitých dnech i ve zbytku školního roku.

  • Psaní vzkazů od rodičů 

Ve škole vytvořte prostor (např. velkoformátový papír nebo mobilní white board) nadepsaný “Přejeme naší škole, aby tento týden…” / ”Přejeme našim dětem a jejich vyučujícím, aby tento týden…” v místě, kam ve škole mají přístup rodiče. Rodiče mohou na tuto plochu napsat přání/vzkazy. 

TIP: O možnosti napsat vzkaz k Týdnu pro wellbeing informujte rodiče prostřednictvím jejich dětí. K vysvětlení pojmu wellbieng můžete použít zjednodušenou definici Wellbeing je, když se ráno těším….

Navrh bez nazvu 155 - Tydenprowellbeing.cz